Ministry of Finance
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޖަޕާންގެ އެމްބެސެޑަރ މިނިސްޓަރ އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި.
18 ސެޕްޓެމްބަރު 2017 ޝެއާ ޓުވީޓް

ޖަޕާން ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު މރ. ކަޒޫމީ އެންޑޯ ، ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އަހްމަދު މުނައްވަރާއްި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުން އޮތީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ގައެވެ.

ޖަޕާން ގެ އެމްބަސީއެއް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވީ 2016 ވަނަ އަހަރު ޖެނުއަރީމަހުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުގެ
19 ފެބުރުއަރީ 2024
03 ފެބުރުއަރީ 2024
29 ޖެނުއަރީ 2024
22 ޖެނުއަރީ 2024
18 ޖެނުއަރީ 2024