މިނިސްޓަރ ޖަޕާނަށް ފުރާވަޑައިގަތުން

27 އޮކްޓޯބަރ 2018

އޭޑީބީގެ 50 ވަނަ އަހަރީ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވަޑައިގަތުމަށް މިނިސްޓަރ އަހްމަދު މުނައްވަރު  ޖަޕާނައް ފުރާވައިގެންފިއެވެ. މި ބައދަލުވުން ކުރިއަށް ދާނީ މިމަހުގެ 4 ން 7 އަށެވެ.

ޝެއާ