މިއަދަކީ ދުނިޔޭގެ ފެނުގެ ދުވަސް.

27 އޮކްޓޯބަރ 2018

2017 ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި، ރާއްޖޭގެ އެކި ރައްރަށުގައި ފެނާއިި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުމަށް 786 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި މިއަހަރު އަލަށް ފަށާ މަޝްރޫޢުތަކާއި މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫޢުތައްވެސް ހިމެނެއެވެ.  

ޝެއާ